ДЕЛЕГАТИ ХХХ ЮВІЛЕЙНОГО ЗЇЗДУ АФЗУ ВІДЗНАЧИЛИ БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ ВЛАДИ ПО ВИКОНАННЮ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСТВА ТА КООПЕРАЦІЇ

Фото-1 Фото-2 Фото-3 Фото-4

 

Делегати 30-го зїзду Асоціації фермерів та приватних землевласників України, який відбувся 27 лютого 2020 року в столичному Центрі культури та мистецтв «Український дім», та зібрав під своїм дахом представників фермерства з усіх куточків України,  у своїх виступах висловили своє занепокоєння станом ситуації з намаганням влади любими шляхами запровадити ринок землі.

Фермери переконані, що дії влади спрямовані на угоду великим міжнародним корпораціям та доморощеним олігархам, а простий український селянин, не витримавши конкуренції, може залишитися без головного свого засобу існування – рідної землі.

Не менше стурбовані фермери і згортанням новою владою напрямків підтримки фермерства та реалізації Концепції розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації, які так важко було запровадити в минулі роки. Цей «відкат» – свідчення відсутності перспектив у реалізації Концепції та її продовження на майбутнє.

Свої вимоги делегати та учасники фермерського зїзду виразили у своїй Ухвалі, з якою можливо ознайомитися нижче.

Більш детально про з’їзд, виступи делегатів та гостей читайте на сторінках чергового номеру газети «Вісник Фермер України».

 

 

УХВАЛА

ХХХ-го звітного з’їзду

Асоціації фермерів та приватних землевласників України.

 

27 лютого 2020 року                                                     м. Київ

 

Заслухавши і обговоривши питання порядку денного делегати ХХХ – го з’їзду Асоціації фермерів та приватних землевласників України

констатують:

-         надзвичайною загрозою не тільки для фермера, а й для Української нації залишається комплекс нерозв’язаних земельних проблем: від врегулювання проблеми земель постійного користування, до спроб безглуздого розпродажу землі;

-         погіршення умов для розвитку фермерських, сімейних фермерських господарств, їх кооперації, розвитку сільської місцевості;

При цьому слід відзначити бездіяльність щодо виконання Концепції розвитку фермерських господарств та сільськогосподарських кооперативів та відсутності перспектив продовження реалізації Концепції.

 

Виходячи з цих позицій ХХХ – й з’їзд АФЗУ

УХВАЛИВ:

 1. Роботу Ради АФЗУ у звітному періоді визнати задовільною.
 2. Звіт ревізійної комісії АФЗУ про фінансову діяльність за звітний період затвердити.

 

Звернутися

До Президента України

 1. Щодо відкликання законопроектів № 2178-10 від 10.10.2019 р., № 2194, 2195 від 01.10.2019 р. Створити за участі представництва аграрних асоціацій робочу групу з розробки основних положень земельної реформи в Україні. Обов’язковою вимогою до покупця землі сільськогосподарського призначення має бути, за зразками європейської практики, праця та проживання цього покупця у цій сільський місцевості, наявність відповідної освіти, єдиного  українського громадянство.
 2.  Не запроваджувати обіг (продаж) земель сільськогосподарського призначення на раніше звільнення окупованих та анексованих територіях України та не здійснювати виплати державного боргу всім іноземним кредиторам. Оскільки поспішне та безоглядне запровадження ринку земель є реальною і потенційною загрозою національній безпеці та державному суверенітету України. На цьому етапі єдиним покупцем землі сільськогосподарського призначення має бути держава.
 3. Припинити наміри невідкладної продажі землі державної власності, оскільки серед вітчизняних українських фермерів існує надзвичайно велика потреба в земельних ділянках для створення та ведення сімейних фермерських господарств.
 4. У відповідності до рішення 29 з’їзду АФЗУ видати Президентом України Указ про  Десятиліття розвитку сімейних фермерських господарств в Україні (2020-2030 рр.) відповідно до рішення ООН про Десятиліття сімейних фермерських господарств в Світі.
 5. Внести до Конституції України положення, що визначають сімейний фермерський устрій як основу аграрного укладу України, та основи побудови демократичного суспільства.
 6. Видати Указ про відзначення в Україні державного свята „День фермера” 19 червня.
 7. Неприпустимості прийняття Закону України „Про сільськогосподарську кооперацію” № 0856, оскільки його зміст суперечить загальновизнаним у світовій практиці засадам обслуговуючої кооперації, та призведе до створення псевдокооперативів, в першу чергу агрохолдингами.
 8. Звернутися до парламенту з вимогою відставки Уряду в зв’язку з невиконанням доручення Президента України щодо запровадження земельного кадастру, створення земельного банку, створення кредитування фермерських господарств. На протиріч цьому Урядом лише лобіюється розпродаж української землі.
 9. Відновити Міністерство аграрної політики та продовольства України, як окремий центральний орган виконавчої влади, який здійснює державну аграрну політику в країні.
 10. Практику призначення на посади очільників Міністерства аграрної політики та продовольства України проводити за пропозицією АФЗУ та інших провідних аграрних асоціацій.

До Верховної Ради України

 1. Відкликати законопроекти № 2178 – 10 від 10.10.2019 р., № 2194, 2195 від 14.11.2019 р. Створити за участі представництва громадськості робочу групу з розробки основних положень земельної реформи в Україні.
 2. Внести до Конституції України положення, що визначають сімейний фермерський уклад, як основу аграрного укладу України та фундамент побудови демократичного суспільства.
 3. Не запроваджувати обіг (продаж) земель сільськогосподарського призначення раніше звільнення окупованих та анексованих територій України та виплати державного боргу всім іноземним кредиторам.
 4. Прийняти законопроекти № 2065 та № 2067 від 05.09.2019 р., (щодо набуття права власності на земельні ділянки, фермерські землі та їх успадкування).
 5. Розробити Закон України „Про основні засади державної аграрної політики” на основі Концепції розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018 – 2020 роки та передбачити для виконання цього 2 млрд. грн. з Державного Бюджету України щорічно.
 6. Звернутися до керівників фракцій політичних партій парламенту щодо оголошення Десятиліття розвитку сімейних фермерських господарств в Україні (2020 – 2030 рр.) відповідно до рішення ООН про Десятиліття сімейних фермерських господарств в Світі.
 7. Прийняти закон про єдиний земельний податок для фермерських господарств з площею оброблюваної землі до 100 га, який би включав в себе всі платежі, включаючи ЄСВ, із сплатою до Державного бюджету одного платежу один раз на рік.
 8. Прийняти закон про передачу земель постійного користування у власність фермерського господарства та членам фермерського господарства в разі смерті голови фермерського господарства на ім’я якого був виданий державний акт на землю для продовження діяльності фермерського господарства.
 9. Для фермерських господарств (з площею використання та/або володіння до 100 га) запровадити пільговий режим ПДВ, 100% якого б залишалося у розпорядженні фермерських господарств для їх розвитку.
 10. Встановити граничний рівень вартості оренди землі під приміщеннями (під господарськими дворами), що не перевищує вартості оренди 1 га ріллі.
 11. Щодо неприпустимості прийняття проекту Закону України “Про сільськогосподарську кооперацію” №  6527-Д, оскільки його зміст суперечить загальновизнаним у світовій практиці засадам обслуговуючої кооперації та призведе до створення псевдокооперативів, в тому числі агрохолдингами.
 12. Внести зміни до земельного законодавства, за якими в разі переоформлення права постійного користування земельною ділянкою наданою для ведення фермерського господарства на право оренди, надання земельної ділянки відбувається без проведення земельних торгів, строк оренди визначається фермерським господарством, розмір орендної плати за земельні ділянки не повинен перевищувати розміру земельного податку.
 13. Скасувати ліцензування для зберігання пального сільгоспвиробникам.
 14. Створити Земельний фонд підтримки фермерства.
 15. Визнати недоцільним, та навіть шкідливим, розробку законопроекту про скасування положень ст.33 Закону „Про фермерське господарство” яке звужує та зменшує зміст та обсяг існуючих прав громадян в частині захисту громадян, які ведуть фермерське господарство.

 

До Кабінету Міністрів України

 1. Продовжити дію „Концепції розвитку фермерських господарств та сільськогосподарських кооперативів на 2018 – 2020 роки” на 5 років, до 2025 року.
 2. Забезпечити виконання Концепції розвитку фермерських господарств та кооперативів на 2020 – 2025 роки, а саме передбачити на її виконання в Державному бюджеті 2020 р. 2 млрд. грн., а також подвоєння розміру державної підтримки фермерським господарствам з 2021 року.
 3. Розробити Закон України „Про основні засади державної аграрної політики” на основі чинної Концепції розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018 – 2020 роки.
 4. Етапи продовження земельної реформи проводити на засадах селяноцентричного спрямування та узгоджувати з АФЗУ – профільною фермерською організацією, відповідно до ст. 33 Закону України „Про фермерське господарство”.
  1. Розробити і внести до Верховної Ради України законопроект про передачу земель постійного користування у власність або користування фермерським господарствам (членам ФГ, членам сім”ї), у випадку смерті особи на яку видавалась земельна ділянка в постійне користування для створення фермерського господарства.
  2. Розробити та внести законопроект щодо конституційного визначення сімейного фермерського господарства, як основи аграрного устрою України та основи побудови демократичного суспільства.
  3. Відновити Міністерство аграрної політики та продовольства України, як окремий центральний орган виконавчої влади, який здійснює державну аграрну політику в країні.
  4. Здійснювати всі програми підтримки фермерів та сільськогосподарської кооперації виключно через Український державний фонд підтримки фермерських господарств .
  5. Забезпечити фінансову потребу фермерських господарств в кредитуванні на чинній основі через Укрдержфонд.
  6. Скасувати ліцензування для зберігання пального сільгоспвиробникам.
  7. Скасувати положення Постанови КМУ № 1165 що стосуються (затримки реєстрації) блокування податкових накладних, в першу чергу малих фермерських господарств.
  8.  Внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України
   від 18 січня 2001 р. № 30 „Правила  проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами” щодо скасування вимог отримання дозволів на проїзд сільськогосподарської техніки фермерських господарств в період проведення сільськогосподарських робіт, а саме: у пункт 1. додати слова „крім сільськогосподарської техніки на період виконання сільськогосподарських робіт”.
  9.  Включити до програми підтримки та фінансування фермерських господарств відшкодування 70 % будівництва сонячних електростанцій.
  10.  Створити Земельний фонд підтримки фермерства.
  11.  Завершити створення кредитно – гарантійної установи (державне платіжне агентство) для гарантування повернення кредитів фермерами з площею земель до 100 га.
  12.  Звернутися до Національного банку України щодо спрощення переліку документів для отримання банківських кредитів для фермерів.
  13.  Звернутися до Генерального прокурора України щодо припинення органами прокуратури судового переслідування фермерів через продовження договорів оренди земель.
  14.  Законодавчо оформити право фермерським господарствам, з площею земель до 500 га, оперувати засобами захисту рослин без ліцензування зберігання і транспорту для перевезення в кількості до 200 літрів.

 

До Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

 

 1. Зберегти всі існуючі, та розробити нові, напрямки підтримки діяльності фермерським господарствам в 2020 році.
 2.  Розробити Стратегію розвитку малого та сімейного фермерства (СОК, сільського господарства, сільських територій).
 3.  Здійснювати всі програми підтримки фермерів та сільськогосподарської кооперації виключно через Український державний фонд підтримки фермерських господарств.
 4.  Забезпечити фінансову потребу фермерських господарств в кредитуванні на чинній основі через Укрдержфонд.
 5.  Надати доручення про продовження видачі Держгеокадастром кадастрових номерів земельним ділянкам наданим фермерам у постійне користування.

 

Раді АФЗУ

 1. Громадським організаціям, фермерам, власникам земельних ділянок, членам сільськогосподарських кооперативів мобілізувати всі зусилля для забезпечення всіма конституційними засобами виконання рішень Об’єднаного штабу, Національного штабу, Комітету захисту рідної землі щодо недопущення запропонованого проекту закону про обіг земельних ділянок та діяльності громадського руху народовладдя.
 2. Забезпечити належну участь фермерів в проведенні акцій протесту проти безглуздого розпродажу українських земель.
 3. АФЗУ спільно з НААНУ, СУСОКУ та СУС розробити до 1 травня 2020 року та подати на розгляд Уряду (відповідно до рішення Президії НААНУ від 18 грудня 2019 року) та АФЗУ, проект продовження дії Концепції розвитку фермерських господарств та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів до 2030 року.
 4. Основними напрямками діяльності вважати подальше об’єднання зусиль АФЗУ, СУСОКУ, інших громадських організацій, як потужного селянського руху громадської спілки „Союзу українського селянства”, як альтернативний розвиток агрохолдинізації країни.
 5. Вжити заходів щодо оновлення роботи окремих обласних АФЗ.
 6. Запроваджувати планові навчання районних та обласних АФЗ.
 7. Зареєструвати на сайті Президента України петицію щодо відкликання законопроекту № 2178 -10, та в короткий час великою кількістю громадян,  фермерів її підтримати.
 8. Долучити максимум українських діаспор та закордонних спільнот, взявши на озброєння „Декларацію захисту прав селян ООН” від 2018 року, про те, що в Україні готується злочин не лише проти фермерів, а й проти селян, сільських територій та сільського укладу життя, під видом продажу земель сільськогосподарського призначення.
 9. У випадку прийняття законопроектів № 2178-10 від 10.10.2019 р., № 2194, 2195 від 14.11.2019 р. делегатам з’їзду, головам районних та обласних АФЗ мобілізувати громадян на акції протесту під Офісом Президента України щодо недопущення підписання цих законопроектів Президентом України.
 10. Активізувати роботу обласних АФЗ та районних АФЗ щодо запровадження фіксованого членства в АФЗУ. Головам обласних районних АФЗ забезпечити регулярно і в повному обсязі членських внесків.
 11. Головам обласних та районних АФЗУ забезпечити передплату газети «Вісник Фермер України» в кількості не менше 40 відсотків від кількості діючих фермерських господарств регіонів в термін до 20 травня 2020 року.

Дану Ухвалу направити Президенту України, Голові Верховної Ради України, Прем’єр-міністру України, керівникам комітетів ВРУ, фракцій та груп ВРУ, Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

 

Головуючий, Президент АФЗУ                                                      М. Стрижак