ЗАКОНОПРОЕКТ ПРО КООПЕРАЦІЮ: ХТО Ж ВСЕ-ТАКИ ЛУКАВИТЬ?

25 червня велика група народних депутатів, а саме Бакуменко О. Б., Заболотний Г. М, Лабазюк С. П., Бриченко І. В., Івченко В. Є., Кот А. Б., Галасюк В. В., Петьовка В. В., Мірошніченко І. В., Кулініч О. І., Юрчишин П. В., Лунченко В. В., Давиденко В. М., Дідич В. В., Люшняк М. В., Мартиняк С. В., Кучер М. І., Головко М. Й., Вадатурський А. О., Гуляєв В. О., Хлань С. В., Немировський А. В. зареєстрували законопроект № 6527-Д, який пропонує нову редакцію Закону „Про сільськогосподарську кооперацію” , який був прийнятий в 1997 році.

Автори стверджують, що їх проект врегулює всі питання створення і діяльності сільськогосподарських кооперативів. Вони пропонують відмовитися від поділу їх за типами на виробничі та обслуговуючі, надаючи членам (засновникам) кооперативу можливість самостійно вибирати види діяльності: виробничий, обслуговуючий, переробний або багатофункціональний, а також форму діяльності – з метою або без мети отримання прибутку. Відповідно пропонується перехід до єдиної організаційно-правової форми – сільськогосподарський кооператив. Всі існуючі зараз кооперативи повинні будуть перереєструватися протягом трьох років.

Авторів законопроекту підтримали і ряд громадських організацій: «Всеукраїнський аграрний форум», Всеукраїнська Аграрна Рада (ВАР), Аграрний союз України, Український клуб аграрного бізнесу, Українська аграрна конфедерація та Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад.

Категорично проти таких нововведень виступив лише Союз сільськогосподарських обслуговуючих кооперативі. На думку його президента Івана Томича нова редакція цього закону, в разі його прийняття, знищить сільськогосподарську обслуговуючу кооперацію, призведе до монополізації всієї аграрної галузі окремими агро формуваннями через псевдо кооперацію, зруйнує засади обслуговуючої кооперації, на якій побудований і досяг економічного успіху аграрний устрій всіх розвинутих країн світу.

Але було б справедливо почути думку незалежних експертів, науковців – що вони думають з цього приводу.

Тож пропонуємо до вашої уваги коментар директора Національного наукового центру „Інститут аграрної економіки”, академіка НААН Юрія Луценко.

Лупенко-для-веб

„Внесений до Верховної Ради України групою народних депутатів проект Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» (реєстр. №6527-д від 25.06.2018) містить положення, які суперечать ключовим принципам Міжнародного Кооперативного Альянсу.

З огляду на це прийняття проекту документу яким пропонується викласти в новій редакції Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» та внести зміни до Цивільного і Господарського кодексів України, законів України «Про кооперацію», «Про особисте селянське господарство», «Про фермерське господарство», «Про державну підтримку сільського господарства України», значно ускладнить процес розвитку сільськогосподарських кооперативів в Україні.

Запропоновані законопроектом новації передбачають внесення до чинного кооперативного законодавства норми, що не відповідають ідеям і змісту сільськогосподарської кооперації. Причому, це стосується фундаментальних основ сільськогосподарської кооперації.

Перш за все, йдеться про виключення з чинного законодавства понять «пай» та «пайовий фонд» для кооперативів, що не мають на меті одержання прибутку. Нині в Україні більшість існуючих кооперативів є обслуговуючими, які функціонують саме на неприбутковій основі, розподіляючи доходи між своїми членами. Тим самим члени таких кооперативів позбавляються можливості одержувати виплати на паї.

Крім того, законопроектом пропонується збільшити частки прибутку кооперативу, що розподіляється на паї, до 80%. При тому що фундаментальні принципи сільськогосподарської кооперації мають за пріоритет розподіл між членами кооперативу пропорційно до обсягу роботи, виконаної через кооператив, і обмеження виплат на капітал, якщо вони сплачуються. Такий розподіл характерний для господарських товариств і незрозуміло, чому його потрібно привносити до кооперативів, а не створювати товариство.

Законопроектом також пропонується наділити окремих членів кооперативу додатковою кількістю голосів залежно від їх участі у діяльності. Фундаментальним же принципом кооперації, який вигідно відрізняє її від інших форм господарської діяльності, є голосування за принципом «один член – один голос».

Проект закону містить чимало інших спірних та суперечливих норм, спільною рисою яких є або привнесення до кооперації норм, характерних для корпоративного законодавства, або вихолощення найдемократичніших кооперативних принципів, наприклад, щодо компетенції загальних зборів в частині кооперативних виплат.

Зважаючи на згадані суперечності законопроекту №6527-д, його ухвалення ускладнить процес формування сільськогосподарських кооперативів в Україні в інтересах фермерів відповідно до загальновизнаних принципів, а також їх ідентифікацію зарубіжними партнерами. Крім того, цілком вірогідним є сценарій використання кооперативної ідеї в інтересах великого аграрного бізнесу.

Юрій Луценко,

Директор ННЦ „Інститут аграрної економіки”,

академіка НААН.