ЧИ ВИРІШИТЬ «КОНЦЕПЦІЯ» ПРОБЛЕМИ ФЕРМЕРСТВА УКРАЇНИ?

Як ви розумієте, Асоціація намагалася закласти в цей документ вирішення всіх проблем, які накопичилися у селян за майже три десятиліття розвитку фермерства на Україні.

Частина позицій представниками уряду сприймалася без проблем, деякі приходилося відстоювати з великими труднощами, а деякі відміталися категорично. Що вийде в кінцевому результаті – сподіваємося побачити ближчим часом. Хоча, до речі, термін, визначений Прем’єр-міністром 1-м серпня вже сплинув. Але фермери сповнені надією отримати цей документ ну хоча б до Дня Незалежності.

Редакція газети мала нагоду отримати проект цього документу на стадії чергового погодження з Асоціацією фермерів та приватних землевласників України, а вірніше документ вже з зауваженнями АФЗУ (Від ред.: зауваження виділені іншим шрифтом). Ми вирішили познайомити наших читачів з основними положеннями Концепції, щоб знати чого чекати від неї, та мати можливість порівняти її з кінцевим варіантом. Адже кожне зацікавлене відомство, з яким погоджується Концепція, намагається внести свої корективи, і як правило не на користь фермерів.

Згідно Концепції, пріоритетом державної аграрної політики має стати підтримка фермерських господарств шляхом розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, з залученням особистих та сімейних фермерських господарств, створення продукції з доданою вартістю, з метою підвищення ефективності їх господарської діяльності, формування партій сільськогосподарської продукції належного обсягу та якості, забезпечення технологічного процесу виробництва, просування продукції на ринок, підвищення зайнятості через розвиток трудомістких галузей сільського господарства, що, в тому числі, створюватиме умови розвитку децентралізації.

Реалізація Концепції розрахована на період до 2020 року та здійснюватиметься шляхом удосконалення державної аграрної політики, інституційного середовища, організаційно-економічного механізму, фінансового та інформаційного забезпечення і державної підтримки фермерських господарств за такими напрямами:

1. Забезпечення пріоритетності підтримки фермерських, сімейних фермерських та особистих селянських господарств та сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в частині:

стимулювання нарощування обсягів виробництва сільськогосподарської продукції з високою доданою вартістю (створення, оновлення та модернізація виробничих і переробних потужностей, залучення інноваційних продуктів та технологій) фермерськими господарствами;

розвитку діючих кредитно-фінансових механізмів та впровадження нових фінансових інструментів підтримки фермерства, шляхом створення фінансової установи на базі публічно-приватного права, яка створюється за участі держави, відповідно до законодавства, функцією якої є створення прозорих механізмів руху коштів, виділених державою на реалізацію цієї Концепції та залучених від міжнародних фінансових організацій, через дію Наглядової Ради, до складу якої увійдуть представники держави, міжнародних фінансових організацій та ВГО „Асоціація фермерів та приватних землевласників України”;

створення сприятливих умов для започаткування та ефективного провадження фермерської діяльності, зокрема, трансформації господарств населення у фермерські, сімейні фермерські господарства, залучення молоді до ведення фермерського господарства.

Отримувачами державної фінансової допомоги можуть бути господарства в землекористуванні яких є не більше 100 га угідь, а такими на сьогодні є 80 % від економічно активних господарств.

Державна підтримка здійснюватиметься на програмних засадах та напрямками, за якими передбачається надавати державну фінансову підтримку фермерським господарствам, сімейним фермерським та особистим селянським господарствам та сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам:

стимулювання створення нових фермерських господарств;

посилення конкурентоспроможності фермерських господарств;

стимулювання розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, утворених фермерськими, сімейними фермерськими та особистими селянськими господарствами на сільських територіях;

стимулювання переходу фермерських господарств на виробництво органічної продукції (сировини);

стимулювання первинної обробки та переробки вирощеної фермерськими господарствами продукції на сільських територіях;

підтримка розвитку тваринництва у фермерських господарствах;

стимулювання розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства у фермерських господарствах;

техніко-технологічне оновлення фермерських господарств та сільськогосподарських кооперативів.

При наданні державної фінансової підтримки фермерським господарствам та сільськогосподарським кооперативам будуть застосовуватися наступні механізми:

надання фінансової підтримки на конкурсних засадах на безповоротній та поворотній основі фермерським господарствам через Український державний фонд підтримки фермерських господарств, на що передбачити в державному бюджеті окремі видатки, щорічно, в перші три роки реалізації цієї Концепції;

Через нові фінансові інструменти підтримки фермерства, сімейних та особистих селянських господарств:

часткова компенсація відсоткової ставки за залученими у національній валюті банківськими кредитами;

фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу;

державна підтримка шляхом здешевлення страхових платежів (премій);

часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів та утворених на кооперативних засадах м’ясопереробних підприємств;

часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення телиць, нетелей, корів вітчизняного походження та племінних телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м’ясного і м’ясного напряму продуктивності, племінних свинок та кнурців (класу «еліта»), племінних вівцематок, баранів, ярок;

часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва;

часткова компенсація витрат на закладення багаторічних насаджень та догляду за ними;

надання державних гарантій під інвестиційні проекти, в рамках дії постанови КМУ № 70 від 27 січня 2016 р., обсягом 350 млн. доларів США, щорічно, в перші три роки реалізації цієї Концепції.

2. Створення прозорих механізмів набуття у власність земельних ділянок та прав на них в частині:

врегулювання питання набуття фермерськими господарствами земельних ділянок у власність;

врегулювання питання правового статусу земель колишньої колективної власності;

забезпечення можливості отримання іпотечного кредитування під заставу землі;

забезпечення пріоритетності надання земельних ділянок для садівництва, виноградарства, хмелярства та органічного землеробства.

3. Удосконалення системи оподаткування фермерських господарств та сільськогосподарських кооперативів з метою стимулювання їх розвитку та створення нових фермерських господарств, сімейних фермерських господарств, сільськогосподарських кооперативів.

Подальший розвиток фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації потребує якісних перетворень, спроможних забезпечити підвищення їх конкурентоспроможності.

Створити сприятливі податкові умови для фермерських, сімейних фермерських та особистих селянських господарств, та їх кооперації, шляхом запровадження єдиного земельного податку, з кількістю землі в обробітку до 100 га. Істотно спростити звітність і облік для цієї категорії працюючих на селі.

Створити єдиний реєстр прав власності; заборонити державному реєстратору здійснювати дії пов’язані зі зміною власника майна, при наявності нотаріально засвідчених документів про право на таку зміну, без особистої  присутності власника такого майна.

Посилити кримінальну відповідальність за незаконне посягання та захоплення майна господарств та фізичних осіб; зменшити кримінальну відповідальність осіб, які захищають своє майно.

Виконання цього завдання пов’язане із визначенням пріоритетних напрямів розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації, які мають стати основою аграрного сектору, відповідно до яких буде здійснюватися державна політика щодо нормативно-правового, фінансово-економічного та іншого регулювання галузі.

Це в кінцевому результаті сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу на селі, створенню нових або розширенню існуючих виробничих потужностей та робочих місць у сільській місцевості.

Уряд та Асоціація очікують, що основним підсумком реалізації цієї Концепції стане створення нових фермерських та сімейних фермерських господарств в кількості до 100 тис., які будуть мати в обробітку, на праві власності та користування земельні ділянки загальною площею не більше 100 га, створення нових робочих місць в кількості до 500 тис. та збільшення кількість сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, заснованих фермерськими господарствами самостійно або спільно з членами особистих селянських господарств на 40 – 50 одиниць щорічно.

Фінансові ресурси для реалізації Концепції 

Виконання цієї Концепції передбачається здійснювати спільними діями Міністерства аграрної політики та продовольства та ВГО „Асоціація фермерів та приватних землевласників України”, як представницького органу фермерів, відповідно до законодавства України, шляхом підписання ними угоди про державно-приватне партнерство, з залученням інших міністерства та відомств в частині їх повноважень.

Фінансування Концепції передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету в межах бюджетних призначень Мінагрополітики на відповідний рік в обсязі 25% від бюджетної підтримки АПК, але не менше ніж 1 млрд. грн., щорічно, а також міжнародної технічної допомоги та інших джерел, передбачених законодавством.

Обсяг фінансування, матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для реалізації Концепції, визначається щороку з урахуванням можливостей Державного бюджету України та місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги.

 Підготував матеріал Михайло Данкевич