УХВАЛА ХХVI звітного з’їзду Асоціації фермерів та приватних землевласників України

DSC_546124 лютого 2016 року                                      м. Київ, вул. Ломоносова, 18

Заслухавши і обговоривши питання порядку денного, делегати ХХVI з’їзду Асоціації фермерів та приватних землевласників України

          КОНСТАТУЮТЬ:

          Настання суттєвого погіршення умов господарювання фермерів в Україні через що кількість фермерських господарств за останні роки значно скоротилася, як і скоротилося кількість робочих місць на селі. Таке відбувається внаслідок низки причин: ускладнення земельних відносин, корупція; посилення адміністративного тиску на фермерів; відсутність державної підтримки; відсутність розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації; нерівноправність умов для діяльності фермерів та великих агрохолдингів; рейдерські захоплення фермерських господарств, протиправний тиск з боку контролюючих та фіскальних органів держави тощо.

         Подальший розвиток таких тенденцій є загрозливим для країни. Без кардинальних змін у державній аграрній політиці, кризові явища набувають незворотного характеру, що може призвести до продовольчих криз та загрози економічної незалежності держави.

Виходячи з цих позицій, ХХVI – й з’їзд Асоціації фермерів та приватних землевласників України

УХВАЛИВ:

1.  Роботу Ради АФЗУ у звітному періоді визнати задовільною.

2. Звіт ревізійної комісії про фінансову діяльність Ради АФЗУ за звітний період затвердити.

3. Затвердити кошторис, штатний розклад та план роботи АФЗУ на 2016 рік.

4. Звернутися

До Президента України:

  Щодо неприпустимості запровадження ринку сільськогосподарських земель до усунення корупції, погашення зовнішніх боргів України, формування судової системи, де діє верховенство права.

  Надати доручення Уряду та силовим структурам що до викорінення корупції в сфері АПК та зменшення контрольних та дозвільних функцій органів влади, забезпечення прав фермерів, захисту майнових та земельних відносин.

Щодо непідписання Закону про внесення змін до Земельного кодексу України щодо проведення земельних торгів № 2279, який прийнятий Верховною Радою 18.02.2016 р.

Про взяття під особистий контроль розслідування злочинів проти фермера Гайворонського Анатолія Івановича (при рейдерському захопленні майна та земель господарства при підтримці правоохоронних та владних структур було завдано тілесних ушкоджень та значних майнових збитків фермеру. За 8 років розслідування кримінальних злочинів не проведено).

Про взяття під особистий контроль розслідування найбільш резонансного вбивства з катуванням у своїй оселі фермера Мальованого Василя Володимировича.

Про надання мобілізованим для участі в АТО фермерам (головам, членам фермерського господарства) відпусток на 45 діб для проведення весняно – польових робіт.

Внесення змін до Конституції України, де визначити, що основою аграрного устрою України є сімейна ферма, а фермерський устрій – основний напрямок розвитку аграрного сектора економіки (із врахуванням польського досвіду).

До Верховної Ради України:

  Щодо неприпустимості запровадження ринку сільськогосподарських земель до усунення корупції, погашення зовнішніх боргів України, формування судової системи, де діє верховенство права.

  Невідкладно розглянути та прийняти проекту Закону № 1599 від 23.12.2014 р про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств.;

Прийняти проект Закону № 3748-1 від 05.08.2015 р. (народні депутати Кужель О.В., Кириленко І.Г., Івченко В.Є.) про внесення змін до Податкового кодексу України щодо окремих питань оподаткування діяльності у сфері сільського господарства.

Розглянути та прийняти Проект Закону № 3851 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо захисту прав платників податку на додану вартість, в тому числі сільгоспвиробників.

Прийняти Закон № 2052 від 06.02.2015 р., (народний депутат Є.Івченко) Про внесення змін до Податкового кодексу України по врегулюванню сплати ПДВ членам сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Прийняти Закон № 1874 (ініціатори проекту народні депутати Тимошенко Ю.В., Кириленко І.Г., Івченко В.Є.) Про внесення змін до статті 121 Земельного кодексу України (щодо набуття права власності на земельні ділянки).

Прийняти закон № 1159 Проект Закону про деякі заходи щодо посилення ролі територіальних громад в управлінні земельними ресурсами (про передачу повноважень розпорядження землями державної та комунальної власності органам місцевого самоврядування).

Розробити та прийняти для невеликих сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств закон єдиний земельний податок, як умови не корупційних і прозорих відносин влади і фермера.

Звернутися з вимогою до фракцій та груп парламенту, Уряду щодо підтримки фермерських господарств шляхом прийняття Закону України (№1599) та передбачення при внесенні змін до Державного бюджету 2016 р. фінансування сімейним фермерським господарствам та сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам.

Внести зміни до Закону України „Про пенсійне забезпечення” щодо часткового зарахування стажу роботи власникам особистих селянських господарств, які утримують не менше 2 корів.

Скликати негайно позачергову сесію парламенту на якій відправити Уряд у відставку та прийняти законопроект № 3851;

Розробити та прийняти Закон „Про особливо цінні землі”

         До Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України:

Щодо неприпустимості запровадження ринку сільськогосподарських земель до усунення корупції, погашення зовнішніх боргів України, формування судової системи, де діє верховенство права.

Відповідно до Закону «Про фермерське господарство» передбачити: виділення 58 млн. грн. із коштів спеціального фонду на підтримку фермерських господарств України.

Розробити та прийняти Державну програму підтримки та розвитку сімейних фермерських господарств та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Розробити та прийняти нову постанову Кабінету Міністрів України щодо державної підтримки фермерських господарств, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів відповідно до європейських норм фінансування через Укрдержфонд.

При розподілі передбачених 15 ти млн. грн. – коштів державної допомоги фермерським господарствам надавати допомогу першочергово фермерським господарствам голови або члени, яких є учасниками АТО.

Усунути корупцію та рейдерство щодо реєстрації договорів оренди земельних паїв.

Розробити та прийняти для невеликих сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств закон про єдиний земельний податок.

Розробити і прийняти відповідну Програму становлення фермерства в Україні, в якій визначити фермерство основою сталого розвитку агросектору з відповідним законодавчим оформленням та державною підтримкою.

Відмінити індексацію оцінки землі в залежності від інфляції.

Встановити плату за земельні ділянки під сільськогосподарськими дворами, спорудами на рівні плати за землі ріллі.

Визнати незадовільним роботу Держгеокадастру по першочерговому виділенню земель учасникам АТО. Та звернутись до Уряду щодо відправлення у відставку керівництва Держгеокадастру.

Вважати протиправними дії Держгеокадастру щодо вимог збільшення орендної плати до 8 % за користування землями державної власності враховуючи збільшення нормативної грошової оцінки землі.

Розробити та прийняти нормативно-правовий акт відповідно до положень Закону України „Про фермерське господарство” щодо законодавчого оформлення статусу “фермерське господарство з відокремленою садибою” .

5. Доручити Раді АФЗУ:

1) Використати всі статутні повноваження з’їзду щодо негайного оновлення роботи обласних АФЗ: Вінницької, Волинської, Миколаївської, Запорізької, Луганської, Донецької областей.

2) Продовжити запровадження фіксованого членства АФЗУ із розрахунку не менше 25 % від кількості фермерських господарств в області та загалом по Україні не менше 8 тисяч чоловік.

3) Виконавчій дирекції щомісячно моніторити виконання рішень Ради та з’їзду.

4) Головам обласних АФЗ забезпечити щомісячну сплату членських внесків відповідно до затвердженного кошторису, фактичне виконання кошторису підсумовувати станом на 1 грудня 2016 року. У випадку не виконання кошторису обласними організаціями станом на 1 грудня 2016 р. делегації областей будуть позбавлені права голосу на черговому з’їзді.

5) Обрати Першими заступниками Президента АФЗУ Шеремету Віктора Васильовича та Кириченко Леоніда Петровича, а також призначити їх відповідальними за розширення фіксованого членства АФЗУ в наступних областях:

Львівська, Закарпатська, Чернівецька, Івано – Франківська, Волинська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Житомирська, Вінницька, Київська, Чернігівська, Черкаська (Шеремета В.В.),

Кіровоградська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Полтавська, Сумська, Донецька, Луганська, Харківська (Кириченко Л.П.).

6) Доручити Раді АФЗУ обрати до свого складу двох членів Ради від ОСГ за пропозиціями обласних АФЗ.

7) Створити наступні Комітети АФЗУ:

Комітет моніторингу і аналізу податкової діяльності (Є.Дуфанець)

Комітет з питань реформування управління, інвестицій та фінансово – кредитної системи (Ніколаєнко В.М., заст. Стрижак М.І.)

Комітет фермерської самооборони (Горбачов В., заст. Старунський А.)

Комітет старійшин фермерського руху (Миркевич М.С.)

Комітет становлення та розвитку сімейних ферм (Бородіна О., Молдаван Л.В.)

8) Віце-президенту АФЗУ Українцю Д.П. ввести в обов”язки роботу по залученню до АФЗУ власників ОСГ та роботи з цією категорією селян.

9) Розробити Положення про Комітет фермерської самооборони та Положення про сплату членських внесків.

З метою реалізації цієї Ухвали Раді АФЗУ, Президенту АФЗУ використовувати всі статутні та конституційні повноваження, в тому числі заходи масового впливу: Всеукраїнські збори фермерів, скликання Всеукраїнського селянського Віче, проведення акцій протесту, селянських страйків.

Дану Ухвалу направити Президенту України, Голові Верховної Ради України, керівникам фракцій та груп у Верховній Раді України, Прем’єр-міністру України, Міністру аграрної політики та продовольства України, Голові Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин, ЗМІ.

Головуючий ХХVІ з’їзду АФЗУ,

      Президент АФЗУ                                               Іван Томич

       Секретар                                              Михайло Данкевич