Рішення Ради Асоціації фермерів та приватних землевласників України

м. Київ , вул. Ломоносова,18                                     від 26 травня 2015р.

 По першому питанню порядку денного: 

 1. Про створення на базі Бориспільського району Київської області спільно із районною державною адміністрацією, районною радою базового району щодо розвитку фермерських господарств, особистих селянських господарств, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. 

Вирішили:

 1. АФЗУ Створити на базі Бориспільського району Київської області спільно із РДА, Райрадою базового району щодо розвитку фермерських господарств, особистих селянських господарств, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
 2. З цією метою укласти Меморандум про співпрацю між АФЗУ, Союзом учасників сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, Бориспільською РДА та Райрадою із відповідними планами заходів щодо реалізації угоди.
 3. Для підготовки угоди, плану заходів створити Робочу групу у складі Віце-Президента АФЗУ Шеремети Віктора Васильовича, Генерального директора АФЗУ Ніколаєнка Віктора Михайловича, Голови обласної АФЗ Чубука Олександра Івановича, Голови Бориспільської РДА Вороніна Дмитра Олександровича, голови Бориспільської Райради Недогибченка  Івана Володимировича.

Рішення прийнято одноголосно.

По другому питанню порядку денного:

 1. Про виконання рішення XXV з’їзду АФЗУ та Статуту в частині запровадження фіксованого членства, проведення інвентаризації районних, обласних АФЗ.

Вирішили:

 1. Відзначити активну роботу Віце-Президента АФЗУ, голови Черкаської АФЗ Гончаренка В.Г.,  Віце-Президента АФЗУ, голови Чернігівської АФЗ Якуба І.М., Віце-Президента АФЗУ, голови Рівненської АФЗ Українця Д. П., Віце-Президента АФЗУ, голови Херсонської АФЗ Кириченка Л.П., голів обласних АФЗ – Чубука О.І. (Київська АФЗ), Андрійчука І.Ю. (Кіровоградська АФЗ),), Мендрика А.О. (Хмельницька АФЗ) в запровадженні фіксованого членства, проведенні інвентаризації районних АФЗ, загалом реалізації нової стратегії АФЗУ.
 2. Рада АФЗУ відзначає недостатньою роботу обласних АФЗ Вінницької, Волинської, Запорізької, Закарпатської, Донецької, Луганської, Миколаївської, Полтавської областей щодо запровадження фіксованого членства, сплати членських внесків, розбудови районних АФЗ, загалом виконання рішень Ради і з’їзду.
 3. З метою покращення роботи вищеназваних АФЗ Віце-Президентам, відповідальним за обласні організації, необхідно провести індивідуальні розмови та намітити плани заходів щодо кардинального покращення роботи, про що проінформувати Раду АФЗУ на черговому засіданні.
 4. Рада АФЗУ у відповідності до нової редакції Статуту АФЗУ від 08.05.15 р. визнає незадовільною роботу голови АФЗ Одеської області Афанасьєва Г.Ф. та голови АФЗ Івано-Франківської області Слободяна В.Р. щодо виконання Статуту АФЗУ в частині запровадження фіксованого членства, сплати членських внесків, зриву проведення міжрайонних загальних зборів фермерів. Відповідно до визнання незадовільною роботи голів обласних АФЗ Афанасьєва Г.Ф. та Слободяна В.Р.  Рада АФЗУ зупиняє їхні повноваження як голів обласних організацій за невиконання Статуту АФЗУ та втраченої діяльності як відокремленого підрозділу АФЗУ. Рада АФЗУ доручає Віце-Президентам АФЗУ, відповідальним за обласні організації – Кириченку Л.П. та Українцю Д.П. в терміни не пізніше 1 вересня 2015 р. провести загальні збори фіксованих членів областей з порядком денним «Про обрання голови та керівних органів даних відокремлених підрозділів АФЗУ».
 5. Президенту АФЗУ, Віце-Президентам АФЗУ, головам обласних АФЗ активізувати роботу щодо прийняття законів:

1)    № 1874, ініціатори проекту народні депутати Тимошенко Ю.В., Кириленко І.Г., Івченко В.Є. щодо внесення змін до статті 121 Земельного кодексу України (щодо набуття права власності на земельні ділянки, фермерські землі).

2)    № 1159, законопроекти, які передають повноваження контролю та розпорядження землею органам місцевого самоврядування, та передачу її реєстрації сільським радам.

3)    № 2052 від 06.02.2015, народний депутат Є.Івченко, щодо внесення змін до Податкового кодексу України по врегулюванню сплати ПДВ членам сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

4)    № 1599 від 23.12.2014 Закон про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств

5)    щодо внесення змін до Закону України від 28.12.2014 року №71-VIII щодо скасування відшкодування Пенсійному фонду, виплати і доставки пільгових пенсій фермерськими господарствами

Рішення прийнято одноголосно.

По третьому питанню порядку денного:

 1. Про підготовку до святкування 19 червня 2015р. 25-річчя Фермерського руху України та Дня Фермера.

Вирішили:

 1. Активізувати роботу обласних АФЗ, Віце-Президентів АФЗУ щодо підготовки до зборів фермерів з нагоди 25-річчя фермерського руху України 19 червня 2015 р. З цією метою:

- до 1 червня 2015 р. завершити формування складів делегацій обласних АФЗ в участі у загальних зборах фермерів.

- до 10 червня 2015 р. сплатити кошти за участь у заходах з розрахунку один делегат – 300 грн.

- до 3 червня 2015 р. подати списки для нагородження фермерів від обласних АФЗ.

- запровадити нагороду з нагоди 25-річчя фермерського руху України «Медаль фермера, зі словами – 25 років фермерству України».

- звернутись  до Верховної Ради України щодо нагородження грамотами ВР України Миркевича М.С., Кириченка Л.П., Гончаренка В.Г., Бурлаки В.М., грамотами Кабінету Міністрів України – Винограда Григорія Миколайовича (Чернігівська обл.), Кващука Віктора Анатолійовича (Кіровоградська обл.), Ромащука Олега Миколайовича, Горошко Миколу Миколайовича.

По четвертому питанню порядку денного: 

 1. Різне

1)    Щодо адміністративної реформи

Вирішили:

Чубук О.І., Ніколаєнко В.М., Стрижак М.І. – підготувати заяву АФЗУ з даного  питання, розіслати членам Ради АФЗУ та опрацювати до 1 червня 2015 р. як заяву Ради АФЗУ з даного питання.

2)    Щодо фонду підтримки фермерських господарств

Вирішили:

- На звернення обласних АФЗ Чернігівської, Кіровоградської та інших областей визнати незадовільною роботу Укрдержфонду щодо виконання Ухвали 25 з’їзду АФЗУ та Рішення Ради АФЗУ від 30 січня 2015 р. в частині формування прозорої, ефективної європейської системи підтримки фермерських господарств.

- АФЗУ вважає, що існуючий порядок використання коштів для підтримки фермерських господарств з розподілом всіх ресурсів в центрі є корупційною схемою, заснованою в часи В.Януковича, і є неприпустимою в подальшому використанні.

- АФЗУ пропонує на сьогоднішньому етапі здійснити розподіл коштів на обласному рівні з пріоритетним направленням їх новоствореним фермерським господарствам, а також особливу увагу при цьому звернути на підтримку фермерських господарств, які знаходяться а приграничній зоні АТО. З даного питання просимо надати доручення обласним Департаментам агропромислового виробництва та Укрдержфонду.

- В подальшому створити принципово новий підхід щодо використання коштів на підтримку фермерських господарств по критеріях – підтримка новостворених в залежності від кількості ріллі в їх обробітку.

- У відповідності до Закону України «Про фермерське господарство», Проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств, прийнятому в І читанні, Закону України «Про сільськогосподарську обслуговуючу кооперацію» ініціювати спільно із Міністерством аграрної політики і продовольства прийняття нової Постанови Кабінету Міністрів України та Порядку використання коштів по підтримці фермерських господарств, особистих селянських господарств, сімейних ферм та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, запровадження європейської системи підтримки розвитку дрібних і середніх форм господарювання на селі та загалом розвитку сільської місцевості України.

- АФЗУ вважає за непотрібне створення окремої структури з підтримки фермерських господарств, особистих селянських господарств, сімейних ферм та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів відповідно до проекту Закону «Про державну підтримку сільського господарства України». В той же час вважає доцільним надання таких функцій Укдержфонду.

Рішення прийнято одноголосно.

3)    Про цінову політику на ринку закупівельних цін на молоко.

Вирішили:

Вважати сьогоднішній стан цінової політики на ринку закупівельних цін на молоко як дискримінаційний по відношенню до виробників. З цією метою звернутись до Уряду України щодо негайного розгляду та прийняття рішень з врегулювання цінової політики на ринку закупівельних цін на молоко.

4)    Щодо ринку землі

Вирішили:

АФЗУ, голови обласних організацій у відповідності до Ухвали 25 з’їзду з даного питання активізувати свою роботу – звернутись до громадських організацій, засновників Всеукраїнського комітету захисту рідної землі, відновити свою діяльність та рекомендувати на посаду керівника комітету Народного депутата України Хмару Степана Ільковича.

Рішення прийнято одноголосно.

Головуючий Президент АФЗУ            І.Томич 

Секретар                                              М.Данкевич